Vanaf 1 juli starten we met de zomerzeilschool. Dit valt samen met een pakket nieuwe richtlijnen voor de versoepelingen in de strijd tegen corona. Wij vallen onder de richtlijnen van Sport Vlaanderen wat zomersportkampen betreft en onder die van de horeca voor het uitbaten van onze bar. In dit document leggen we u graag uit wat de impact is van deze richtlijnen op onze normale werking.

Organisatie

Bubbels

Tijdens een sportkamp, of het nu voor jeugd of volwassenen is, zijn bubbels tot 50 deelnemers toegestaan waarin onderling geen social distancing verplicht is. Monitoren tellen mee bij de 50 deelnemers. Voor onze zomerkampen zitten wij meerdere weken boven de 50 personen en zullen we de werking dus opsplitsen in meerdere bubbels.

  • Optimisten en hun monitoren zullen de rode bubbel vormen.
  • Tera, Feva en/of Vago en hun monitoren zullen de groene bubbel vormen.

Wanneer er tijdens de week ook nog volwassencursussen doorgaan, vormen zij op zich ook een bubbel. Volwassenzeilschool afgelast vanaf 1 augustus

Scheiding van de bubbels

We proberen zo praktisch mogelijk om te springen met de scheiding van de twee bubbels zodat u en uw kinderen hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Zo hebben we twee extra kleedkamers ingericht zodat de bubbels zich kunnen omkleden zonder contact. Bij het op- en aftuigen worden de groepen op het plein gesplitst en wordt het materiaal in verschillende loodsen geplaatst. De middagpauze zal in twee shiften verlopen zodat de bubbels vol gebruik kunnen maken van de beschikbare infrastructuur. In het sanitair tot slot, zullen er specifieke toiletten toegewezen worden aan een bubbel. De cafetaria zal enkel toegankelijk zijn voor de cursisten en enkel bij slecht weer.

Dagverloop

Gewoon dagverloop

Wanneer de cursisten ’s ochtends toekomen, mogen ze direct hun materiaal in de kleedkamer van hun bubbel plaatsen en zich omkleden. Daarna begeven ze zich naar hun monitoren om mee de boten van hun groep klaar te zetten en op te tuigen. We vragen met aandrang om niet te vroeg te komen! Om 9u beginnen we met optuigen, maar daarvoor zijn onze monitoren nog druk bezig met bijvoorbeeld motorboten in het water te leggen. Voor 9u kunnen wij dus niet optimaal toezien op het gescheiden houden van de bubbels.

We vragen ouders ook om ’s ochtends in de mate van het mogelijke de kinderen boven aan de slagboom af te zetten. Zo verhinderen we dat er te veel personen op het plein rondlopen die eigenlijk buiten de bubbel zijn. Indien het toch nodig is om naar beneden te komen ’s ochtends, hopen we dat u een mondmasker opzet om u, de cursisten en onze monitoren te beschermen. Vanaf 28  juli; mondmasker verplicht.

Broodjes kunnen ’s ochtends nog steeds besteld worden bij de monitor van de groep.

De middagpauze zal zoals reeds aangegeven, geschrankt verlopen. De groene bubbel met de grote boten zal aanleggen rond 12u15 en gaat tegen 13u15 terug het water op. De rode bubbel met de optimisten zal aanleggen rond 12u45 en gaat tegen 14u terug het water op.

Aanleggen doen we om 16u. De grote boten zijn typisch iets later uit het water en doen er iets langer over om af te tuigen. Tegen 16u45 zit de dag erop en kan iedereen weer huiswaarts keren.

U kan in de namiddag naar beneden komen om uw kinderen bezig te zien. Dit wel met respect voor de algemene regels van social distancing. Tijdens het aftuigen vragen we u op het grasveld of het terras te blijven en niet tussen de aftuigende kinderen te staan (niet alleen voor corona,  masten en gieken kunnen dan wel eens in het rond vliegen). Indien u met een monitor wil praten, kan dit uiteraard, maar vragen we u een mondmasker op te zetten.

Maandagochtend

Op maandag ochtend mogen ouders mee naar beneden komen om uw kinderen aan te melden. Wij zullen 2 inschrijvingstafels voorzien, een voor elke bubbel. Indien u dus kinderen in verschillende bubbels hebt, vragen we u even langs de 2 tafels te gaan. We zullen met kegeltjes aanduiden wat 1,5m afstand is, gelieve hiermee rekening te houden. Wanneer u met de monitoren spreekt voor de inschrijving, hebt u een mondmasker op. Wij hebben geen plexiglas voorzien.

Indien u uw inschrijving nog moet betalen, kan dit via Payconiq of Bancontact.

Woensdagmiddag

Op woensdag is het nog steeds mogelijk om een uurtje langer te blijven zeilen. De gewone zeilschool eindigt nog altijd om 16u45. Maar wie wil kan zijn boot in het water laten liggen en tussen 17u en 18u nog eens alle kunsten vertonen die we al aangeleerd hebben. Dit jaar kunnen we wel geen ouders mee nemen in de motorboot om dicht langs de kinderen te varen. We zorgen wel dat de groepen geregeld langs de kant passeren om te wuiven.

De zomerbar zal op het terras geopend zijn vanaf 17u. Hier gelden de regels van de Horeca = iedereen moet aan een tafel zitten en maximum met 10 aan een tafel. Aangezien er maar 1 barman is, is het wel toegestaan om alleen aan de bar te gaan bestellen en afrekenen voor een tafel. Liefst blijft alles cashloos. Wij hebben Payconiq en Bancontact als betaalmogelijkheden.

Bij slecht weer hebben we niet voldoende accommodatie om iedereen binnen te zetten, dus zullen we het langer zeilen ook stoppen.

Wij zien met de huidige richtlijnen geen manier om de bbq volledig conform te laten verlopen, dus zien ons genoodzaakt om deze, zeker de eerste weken, af te gelasten. Wanneer hier versoepelingen komen, laten we het u zo snel mogelijk weten.

Vanaf 28 juli; de (zomer)bar blijft gesloten, langer zeilen zal helaas niet kunnen doorgaan.

Vrijdagmiddag

Op vrijdag delen we op het einde van de cursus de brevetjes uit. Ouders die willen kunnen opnieuw aan de zomerbar iets drinken (Vanaf 28 juli; (zomer)bar blijft gesloten). Vragen stellen aan de monitoren of feedback geven over onze cursussen kan zeker! We vragen u een mondmasker op te zetten (verplicht).

Zieke cursisten

Wij herhalen nogmaals dat een cursist die ziek is of symptomen vertoont, moet thuis blijven. Wanneer we tijdens het sportkamp vaststellen dat iemand ziek is of symptomen vertoont zullen we onmiddellijk de ouders inlichten om het kind te komen ophalen. Wij volgen de flow chart van de overheid, die u ook hier kan nakijken.

Wanneer iemand positief test op Covid-19, zullen we de andere deelnemers van de bubbel inlichten of de contactgegevens doorgeven aan de contact tracers.

Slotwoord

Het zal geen zomer als andere worden, maar we zullen er alles aan doen om de zeilkampen even onvergetelijk te maken! We hopen dan ook dat we op uw medewerking kunnen rekenen en dat de richtlijnen in dit document nauw kunnen nageleefd worden. Indien u nog algemene vragen heeft over de organisatie van de kampen, kan u steeds contact opnemen met:

Voor specifieke vragen gekoppeld aan het kamp dat u of uw kind volgt, kan u steeds telefonisch contact opnemen met de hoofdmonitor van die week.